Wijziging WOR: overleg over topbeloningen

expertise:

Arbeidsrecht

12 maart 2018

Een erfeniswetje van het vorige kabinet. Zo werd het voorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) tijdens de behandeling in de Tweede Kamer genoemd. Een
voorstel dat volgens enkele partijen niet ver genoeg zou gaan (SP: ‘Instemmingsrecht voor
werknemers over de beloning van bestuurders’), en volgens anderen (VVD) volstrekt overbodig.

Stëffan de Jong schreef hier een artikel over in het vakblad PW, Magazine voor HR-professionals (maart 2018).

Klik hier voor de volledige publicatie.