V&D moet volledige huur betalen voor winkelpand ‘s-Hertogenbosch

08 april 2015

V&D moet maandelijks de volledige huur betalen aan de verhuurder van het winkelpand in ’s-Hertogenbosch. Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant 8 april jl. geoordeeld. Ook moet de winkelketen de achterstallige huur plus rente overmaken aan de eigenaar.

Stichting tot behoud van monumenten Laurentius en Petronella uit Amsterdam is eigenaar van het pand aan de Bossche Schapenmarkt. De beheerder van het pand is Metropop BV. V&D liet de beheerder op 19 januari jl. weten de huur voor de maanden februari, maart, april en mei 2015 slechts gedeeltelijk (43 procent) te betalen vanwege de slechte financiële situatie.

V&D en een groot aantal eigenaren van winkelpanden waarin V&D is gevestigd, kwamen begin februari 2015 tot deze afspraak. Kern daarvan is dat V&D de maandelijkse huur van februari tot en met juli 2015 voor 43% betaalt aan de verhuurders en de overige 57% op een zogenaamde escrowrekening in depot stort. Als alle verhuurders zouden meedoen zou zo in zes maanden tijd een depot van zo’n 24 miljoen euro worden opgebouwd. Dit bedrag valt volgens de gesloten overeenkomsten vrij aan V&D als zij op 1 juli 2015 niet in staat van faillissement is verklaard. Als V&D niet voldoet aan de voorwaarden voor het afdragen van het bedrag in depot, dan komt zij niet in aanmerking voor de huurkorting en zal de notaris het depotbedrag afdragen aan de verhuurders. Met deze overeenkomsten voldeed V&D aan een voorwaarde voor herfinanciering, waarover de banken en aandeelhouder Sun Capital overeenstemming hadden bereikt.

Enkele verhuurders, onder wie de eigenaar van het Bossche pand, gingen niet akkoord met deze regeling. De rechter stelt dat de Stichting tot behoud van monumenten Laurentius en Petronella het recht heeft om niet mee te doen aan de regeling. Dat V&D in grote financiële problemen verkeert en er grote belangen – ook van derden – op het spel staan, doet daaraan niet af, zo stelt de rechter.

De Stichting heeft op grond van de huurovereenkomst recht op de maandelijkse betaling van de (volledige) overeengekomen huurprijs. Er kan van de eigenaar van het Bossche pand niet worden verlangd dat zij het belang van V&D bij een lagere huurprijs en bij haar medewerking aan de regeling voor een tijdelijke (en mogelijk permanente) huurverlaging laat prevaleren boven haar belang bij de volledige betaling van de maandelijkse huur. Dat is niet anders als daarbij in aanmerking wordt genomen dat het risico bestaat dat V&D in of omstreeks juli 2015 in staat van faillissement wordt verklaard.

(Bron: www.rechtspraak.nl)

Klik hier voor de uitspraak.