Uitspraak Hoge Raad: Wijziging Paspoortwet. (De)centrale opslag vingerafdrukken.

expertise:

Cassatie

21 mei 2015

Wijziging Paspoortwet. (De)centrale opslag vingerafdrukken. Inbreuk op privacy, art. 8 EVRM. Collectieve actie, art. 3:305a BW. Ontvankelijkheid, taakverdeling burgerlijke rechter en bestuursrechter. Rechtsingang voor belanghebbenden bij bestuursrechter, art. 46 Paspoortwet. Ontvankelijkheid belangenorganisatie ter zake van eigen belang (HR 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM2314, NJ 2012/241; HR 3 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO7808, NJ 2006/28). Afgeleid belang. HR doet zelf de zaak af.

ECLI:NL:HR:2015:1296, 22 mei 2015, nr. 14/02737

Klik hier voor de volledige uitspraak.