Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht.

expertise:

Cassatie

11 oktober 2019

Ontbinding, ingebrekestelling en verzuim. Art. 6:265 BW, art. 6:82 BW en art. 6:83 BW. Lengte van termijn voor nakoming die aan schuldenaar moet worden gegeven. Had hoofdaannemer het recht om, na periode van discussie en correspondentie met onderaannemer over de termijn en kwaliteit van nakoming door onderaannemer, de overeenkomst met onderaannemer te ontbinden, of verkeerde de onderaannemer nog niet in verzuim?

ECLI:NL:HR:2019:1581, 11 oktober 2019, 18-03216.

Lees hier de volledige uitspraak.