Uitspraak Hoge Raad: Vennootschapsbelasting

expertise:

Cassatie

14 oktober 2016

Vennootschapsbelasting. Art. 3.8 Wet IB 2001 jo. art. 8 lid 1 Wet VPB 1969. Onzakelijke lening opzij. Afwaarderingsverlies op leningen aan 80%-zustermaatschappij niet in aftrek toegelaten, aangezien sprake is van een onzakelijke lening. Bijzondere omstandigheden als bedoeld in HR BNB 2012/37?

ECLI:NL:HR:2016:2340, 14 oktober 2016, nr. 16/01370

Klik hier voor de volledige uitspraak.