Uitspraak Hoge Raad: Successiewet

expertise:

Cassatie

03 maart 2017

Artikel 66, lid 3, Successiewet; onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting. Gevolg ontbreken overgangsregeling bij navordering successierecht.

ECLI:NL:HR:2017:356, 3 maart 2017, nr. 16/03506

Klik hier voor de volledige uitspraak.