Uitspraak Hoge Raad: Rol visuele waarneming bij vaststelling verwarringsgevaar

expertise:

Cassatie

04 december 2015

Intellectuele eigendom; handelsnaam. Rol visuele waarneming bij vaststelling verwarringsgevaar. Art. 1019h Rv; kostencompensatie bij afwijzing verzoek? Valt art. 6 Handelsnaamwet onder het toepassingsbereik van art. 1019h Rv? Ambtshalve toetsing proceskosten (art. 237 Rv).

ECLI:NL:HR:2015:3477, 4 december 2015, nr. 14/05367

Klik hier voor de volledige uitspraak.