Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Art. 419 lid 2 Rv.

expertise:

Cassatie

24 april 2020

Afstemming kortgedinguitspraak op uitspraak bodemprocedure; HR 24 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1128. Executiekortgeding, art. 438 lid 2 Rv. Juridische misslag. Misbruik van (executie)bevoegheid. HR 22 april 1983, ECLI:NL:HR:1983:AG4575 (Ritzen/Hoekstra).

ECLI:NL:HR:2020:806, 24 april 2020, 19-00155.

Lees hier de volledige uitspraak.