Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

08 februari 2019

Vonnis op tegenspraak of verstekvonnis? Aanwending van juiste rechtsmiddel? Beoordeling door appelrechter van aard van uitspraak in eerste aanleg. Recht op toegang tot de rechter (art. 6 EVRM) indien niet kenbaar is dat sprake is van vonnis op tegenspraak. Geen belang bij voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep.

ECLI:NL:HR:2019:207, 8 februari 2019, 18-00890

Lees hier de volledige uitspraak.