Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

19 oktober 2018

Procedure na verwijzing (HR 19 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4476). Art. 50 en 55 (oud) Luchtvaartwet. Vordering tot schadeloosstelling wegens oplegging bouwverbod op terreinen nabij Schiphol, en vordering tot afdracht waardevermeerdering wegens opheffing van dat bouwverbod; gelijktijdige behandeling van beide vorderingen. Ontvankelijkheid tussentijds cassatieberoep. Vraag in hoeverre verwijzingshof is gebonden aan in cassatie niet of tevergeefs bestreden beslissingen. Grenzen rechtsstrijd na cassatie. Strekking art. 55 LVW in verband met tenietgedane schadeposten die niet de waarde van het terrein betreffen. Art. 55 LVW en verwachtingswaarde. Beoordeling wederzijdse vorderingen in onderlinge samenhang.

ECLI:NL:HR:2018:1972, 19 oktober 2018, nr: 17-00746

Lees hier de volledige uitspraak.