Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

03 april 2020

Is sprake van een ontoelaatbare wijziging van partijhoedanigheid indien stichting eerst optreedt als vertegenwoordiger van slachtoffers en na eiswijziging in hoedanigheid van claimstichting in de zin van art. 3:305a (oud) BW? Bijzondere omstandigheden van het geval.

ECLI:NL:HR:2020:587, 3 april 2020, 19-00250.

Lees hier de volledige uitspraak.