Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

04 oktober 2019

Volgorde afdoening hoofdzaak en vrijwaringszaak (art. 215 Rv). Verzekeringsrecht; verjaring; is door afwijzing claim nieuwe verjaringstermijn gaan lopen (art. 7:942 lid 2 BW)? Overgangsrecht (art. 68a lid 1 Ow NBW en art. 73 Ow NBW).

ECLI:NL:HR:2019:1529, 4 oktober 2019, 18-02850.

Lees hier de volledige uitspraak.