Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen. Onderbewindstelling en mentorschap.

expertise:

Cassatie

18 juni 2021

Verzoek tot ontslag bewindvoerder/mentor. Valt zodanig verzoek onder ‘zaken van curatele, onderbewindstelling of mentorschap’ als bedoeld in art. 798 lid 2 Rv?

ECLI:NL:HR:2021:950, 18 juni 2021, 20/03997.

Lees hier de volledige uitspraak.