Uitspraak Hoge Raad: prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Verbintenissenrecht; huurrecht.

expertise:

Cassatie

28 september 2018

Uitleg van art. 6:265 lid 1 BW. Voorwaarden voor ontbinding van wederkerige overeenkomst. Verhouding tussen hoofdregel en tenzij-bepaling. Rechtspraak Hoge Raad. Gelden bijzondere eisen voor ontbinding van een huurovereenkomst van sociale woonruimte?

ECLI:NL:HR:2018:1810, 28 september 2018, nr: 18-00855

Lees hier de volledige uitspraak.