Uitspraak Hoge Raad: Pandrecht.

expertise:

Cassatie

22 februari 2019

Vestigingshandelingen voor stil pandrecht (met inachtneming van grondslagvereiste van art. 3:239 lid 1 BW voor pandrecht op toekomstige vorderingen) en openbaar pandrecht in één akte? Uitleg pandakte.

ECLI:NL:HR:2019:268, 22 februari 2019, 18-00637

Lees hier de volledige uitspraak.