Uitspraak Hoge Raad: Overheidsprivaatrecht. Besluitaansprakelijkheid.

expertise:

Cassatie

17 mei 2019

Causaal verband tussen onrechtmatige besluiten en tussentijdse beëindiging toepassing schuldsanering? Gebondenheid aan overwegingen bestuursrechter. HR 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:661, en HR 24 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1128.

ECLI:NL:HR:2019:738, 17 mei 2019, 18-01037.

Lees hier de volledige uitspraak.