Uitspraak Hoge Raad: Overheidsaansprakelijkheid voor vernietigde vergunningen jegens aanvrager daarvan

expertise:

Cassatie

03 juni 2016

Overheidsaansprakelijkheid voor vernietigde vergunningen jegens aanvrager daarvan. HR 15 juni 1979, ECLI:NL:HR:1979:AC4193, NJ 1980/261 (Grubbenvorst/Caldenbroich) en HR 10 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2598, NJ 2009/515 (Barneveld/Sierkstra). Maatstaf voor causaliteit. Stuiting van verjaring (art. 3:317 BW). HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2741, NJ 2015/382 en HR 8 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM9615, NJ 2010/545. Feitelijk oordeel.

ECLI:NL:HR:2016:1112, 3 juni 2016, nr. 14/06319

Klik hier voor de volledige uitspraak.