Uitspraak Hoge Raad: Onteigening vermogensbestanddelen en effecten SNS Reaal en SNS Bank

expertise:

Cassatie

19 maart 2015

Onteigening vermogensbestanddelen en effecten SNS Reaal en SNS Bank. Verzoek tot vaststelling schadeloosstelling, art. 6:8-10 Wft. Recht op volledige vergoeding van de schade, werkelijke waarde onteigende vermogensbestanddeel of effect.

ECLI:NL:HR:2015:661, 20 maart 2015, nr. 13/04831

Klik hier voor de volledige uitspraak.