Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad vanwege te zwaar detentieregime.

expertise:

Cassatie

15 maart 2019

Vergoeding van immateriële schade op grond van art. 6:106 lid 1, aanhef en onder b, BW. Aantasting in de persoon op andere wijze? Leidt enkele schending van fundamenteel recht tot schadeplichtigheid? Tegemoetkoming op grond van art. 68 lid 7 Penitentiaire beginselenwet.

ECLI:NL:HR:2019:376, 15 maart 2019, 17-04668

Lees hier de volledige uitspraak.