Uitspraak Hoge Raad: Onbehoorlijke taakvervulling bestuur

expertise:

Cassatie

05 maart 2015

Bestuurdersaansprakelijkheid. Onbehoorlijke taakvervulling bestuur. Disculpatie bestuurder? Art. 2:248 lid 3 BW?

ECLI:NL:HR:2015:522, 6 maart 2015, nr. 13/05837

Klik hier voor de volledige uitspraak.