Uitspraak Hoge Raad: Motivering onbehoorlijke taakvervulling bestuurder

expertise:

Cassatie

12 februari 2016

Bestuurdersaansprakelijkheid. Art. 2:248 BW. Motivering onbehoorlijke taakvervulling. Kostenveroordeling bij incidenteel beroep.

ECLI:NL:HR:2016:233, 12 februari 2016, nr. 14/06102

Klik hier voor de volledige uitspraak.