Uitspraak Hoge Raad: Kosten van verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen

expertise:

Cassatie

04 december 2015

Personen- en familierecht. Kinderalimentatie. Kosten van verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen. “Tabel eigen aandeel kosten van kinderen” uit het Rapport Alimentatienormen. Behoefte van kinderen; welvaartsniveau tijdens huwelijk. Draagkracht.

ECLI:NL:HR:2015:3479, 4 december 2015, nr. 15/00103

Klik hier voor de volledige uitspraak.