Uitspraak Hoge Raad: Kan een valutaverlies op een deelneming die in een andere lidstaat is gevestigd in aftrek worden gebracht?

expertise:

Cassatie

08 juli 2016

Vennootschapsbelasting. Art. 13 Wet Vpb 1969. Art. 49 VWEU. Kan een valutaverlies op een deelneming die in een andere lidstaat is gevestigd in aftrek worden gebracht? Arresten Deutsche Shell, X AB, X Holding, Groupe Steria en Finanzamt Linz. Is de per-elementbenadering toegestaan? De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen.

ECLI:NL:HR:2016:1351, 8 juli 2016

Klik hier voor de volledige uitspraak.