Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. IPR.

expertise:

Cassatie

23 november 2018

Toepasselijk recht op arbeidsovereenkomst bij internationaal wegvervoer. Criterium van gewoonlijke werkland (art. 6 lid 2 onder a EVO; art. 8 lid 2 Verordening Rome I). Uitzonderingsbepaling van kennelijk nauwere band met ander land (art. 6 lid 2, slotzin, EVO; art. 8 lid 4 Verordening Rome I).

ECLI:NL:HR:2018:2165, 23 november 2018, nr: 17-03684

Lees hier de volledige uitspraak.