Uitspraak Hoge Raad: Intellectuele eigendom. Auteursrecht.

expertise:

Cassatie

07 juni 2019

Vervolg op HR 5 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:503. Art. 3 Richtlijn 2001/29/EG (Auteursrechtrichtlijn). Art. 14 en 15 Richtlijn 2000/31/EG (Richtlijn inzake elektronische handel). Aansprakelijkheid exploitant van platform Usenetdiensten op internet. Tussenpersoon als bedoeld in art. 6:196c BW. Mededeling aan het publiek? Verhouding art. 3 lid 1 Auteursrechtrichtlijn tot art. 14 lid 1 Richtlijn inzake elektronische handel. Actieve rol? Welke soorten bevelen zijn mogelijk? Prejudiciële vragen aan HvJEU.

ECLI:NL:HR:2019:849, 7 juni 2019, 17-01135.

Lees hier de volledige uitspraak.