Uitspraak Hoge Raad: Inkomstenbelasting (artt. 3.90 en 3.92 Wet IB 2001)

expertise:

Cassatie

12 augustus 2016

Inkomstenbelasting. Artt. 3.90 en 3.92 Wet IB 2001. Geen TBS-vordering na verrekening vordering op BV met door de BV zonder toestemming van de Ontvanger overgenomen belastingschuld van de dga.

ECLI:NL:HR:2016:1900, 12 augustus 2016, nr. 15/02666

Klik hier voor de volledige uitspraak.