Uitspraak Hoge Raad: Huwelijksvermogensrecht

expertise:

Cassatie

08 september 2017

Huwelijksvermogensrecht. Erfrecht. Woning verkregen door man deels uit nalatenschap van zijn vader (zonder uitsluitingsclausule) en deels uit verdeling met zijn moeder (met kwijtschelding onder uitsluitingsclausule van de vordering van moeder uit overbedeling). Behoort de woning tot huwelijksgemeenschap van de man? Betekenis van art. 3:186 lid 2 BW.

ECLI:NL:HR:2017:2274, 8 september 2017, nr. 16/03828

Klik hier voor de volledige uitspraak.