Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht.

expertise:

Cassatie

17 februari 2023

Art. 5:91 lid 1 BW en art. 5:104 lid 2 BW. Gemeente weigert als grondeigenares toestemming voor overdracht van opstalrecht met betrekking tot bedrijfspand. Vervangende machtiging op voet van art. 5:91 lid 4 BW? Ontoereikende motivering.

ECLI:NL:HR:2023:254, 17 februari 2023, 21/03879.

Lees hier de volledige uitspraak.