Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht

expertise:

Cassatie

03 november 2017

Faillissementsrecht. Verzet ex art. 184 Fw. Mogelijkheid terugkomen van beschikking RC ex art. 67 Fw omtrent erkenning en betwisting. Verwijzing naar o.m. HR 2 oktober 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2728, NJ 1999/467. Terugwijzing i.v.m. kosten; vgl. o.m. HR 11 november 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1537, NJ 1995/115.

ECLI:NL:HR:2017:2808, 3 november 2017, nr. 17/02858

Klik hier voor de volledige uitspraak.