Uitspraak Hoge Raad: Effectenlease. Waiverprocedure. Eigen schuldpercentage.

expertise:

Cassatie

24 april 2020

Heeft aanbieder effectenleaseproduct onrechtmatig gehandeld door aanvraagformulier te aanvaarden via tussenpersoon die geen vergunning had als orderremisier? Art. 7 Wte 1995. Uitleg begrip ‘order’. Bijlage Deel A onder 1 bij Richtlijn Beleggingsdiensten (Richtlijn 93/22/EEG); art. 1, onderdeel b, ten 1e, Wte 1995; art. 1.1 (oud) Wft. Art. 4 lid 1, onder 1, en bijlage I Deel A MiFID (Richtlijn 2004/39/EG).

ECLI:NL:HR:2020:809, 24 april 2020, 18-04375.

Lees hier de volledige uitspraak.