Uitspraak Hoge Raad: Dagvaarding tegen foutieve verschijndag

expertise:

Cassatie

09 april 2015

Procesrecht. Dagvaarding tegen foutieve verschijndag; herstelexploot niet tijdig aangebracht; herstel mogelijk door tweede herstelexploot dat vóór oorspronkelijk aangezegde foutieve verschijndag is uitgebracht? Art. 125 Rv (HR 11 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT7203, NJ 2011/528). Geldigheid herstelexploot (HR 22 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1934, NJ 1996/314). Bevoegdheid wederpartij om te anticiperen, art. 126 Rv.

ECLI:NL:HR:2015:927, 10 april 2015, nr. 14/03687

Klik hier voor de volledige uitspraak.