Uitspraak Hoge Raad: Contractenrecht; consumentenrecht.

expertise:

Cassatie

13 december 2019

Vervolg van HR 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1730. Is tussen consument en drinkwaterbedrijf een overeenkomst tot stand gekomen of is sprake van ongevraagde levering van drinkwater? Art. 7:7 lid 2 BW (oud en nieuw). Uitleg van Richtlijn 97/7/EG (koop op afstand), Richtlijn 2005/29/EG (oneerlijke handelspraktijken) en Richtlijn 2011/83/EU (consumentenrechten). Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan HvJEU.

ECLI:NL:HR:2019:1972, 13 december 2019, 18-02999.

Lees hier de volledige uitspraak.