Uitspraak Hoge Raad: Contractenrecht.

expertise:

Cassatie

17 april 2020

Is akte van hoofdelijkheid vernietigbaar wegens bedrog of dwaling? Miskenning van afzonderlijke grondslag van reconventionele vordering. Motivering van oordeel over toepassing van art. 6:248 lid 2 BW.

ECLI:NL:HR:2020:717, 17 april 2020, 18-05535.

Lees hier de volledige uitspraak.