Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht. Vennootschapsbelasting.

expertise:

Cassatie

11 december 2020

Art. 8, lid 1, Wet Vpb 1969 jo. art. 3.25 Wet IB 2001; goed koopmansgebruik; bepaling boekwinst op een in Nederland gelegen onroerende zaak van een belastingplichtige die voorheen nooit aangifte in Nederland heeft gedaan noch in Nederland in de heffing is betrokken; afschrijvingen in aanmerking nemen?

ECLI:NL:HR:2020:1989, 11 december 2020, 19/03169.

Lees hier de volledige uitspraak.