Uitspraak Hoge Raad: Belang bij hoger beroep i.v.m. proceskostenveroordeling in eerste aanleg

expertise:

Cassatie

15 april 2016

(Appel)procesrecht, octrooirecht. Kort geding, spoedeisend belang. Belang bij hoger beroep in verband met proceskostenveroordeling in eerste aanleg; taak appelrechter. Aanhouding van beslissing door hof; waken tegen onredelijke vertraging van de procedure (art. 20 Rv); ongenoegzame gronden. Proceskosten in cassatie.

ECLI:NL:HR:2016:666, 15 april 2016, nr. 15/01044

Klik hier voor de volledige uitspraak.