Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Wwz. Overgangsrecht m.b.t. recht op transitievergoeding (art. 7:673 BW).

expertise:

Cassatie

11 januari 2019

Is ‘doorwerkregeling’ in een gemeentelijk sociaal plan uit 2011 gelijk aan ‘een voorziening wegens de beëindiging van de arbeidsoverenkomst’ als bedoeld in art. XXI lid 7 Wwz en art. 2 Besluit Overgangsrecht Transitievergoeding?

ECLI:NL:HR:2019:28, 11 januari 2019, 18-00112

Lees hier de volledige uitspraak.