Uitspraak Hoge Raad: Aannemelijkheid (aflossingsverplichting uit hoofde van) schuld aan familie. Onbegrijpelijk oordeel?

expertise:

Cassatie

08 januari 2015

Personen- en familierecht. Partneralimentatie. Aannemelijkheid (aflossingsverplichting uit hoofde van) schuld aan familie. Onbegrijpelijk oordeel? Motiveringsplicht rechter.

ECLI:NL:HR:2015:40, 9 januari 2015, nr. 14/00586

Klik hier voor de volledige uitspraak.