Steun van de Tweede Kamer voor het voorstel om de boetes van de Autoriteit Consument en Markt te verhogen

02 december 2015

De Tweede Kamer heeft recentelijk ingestemd met een wetswijziging die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in staat stelt om zwaardere boetes op te leggen. De gedachte hierachter is dat hogere boetes een groter afschrikwekkend effect zouden hebben. De nieuwe wet wordt verwacht in te gaan vanaf 2017, maar moet nog steeds groen licht krijgen van de Eerste Kamer.

Dit wetsvoorstel is het onderwerp van controverse, jarig bij ondersenemingen en bij de ACM zelf. De ACM ziet niet echt het nut in van de mogelijkheid om hogere boetes uit te geven. Volgens hen ervaren bedrijven de huidige boetes al als genoeg afschrikwekkend en biedt het huidig beleid genoeg mogelijkheden om passende straffen op te leggen. Bovendien is de ACM van mening dat het uitschrijven van boetes niet altijd de meest efficiënte manier van handhaving is. Daarom promoot de ACM steeds meer de aanpak van probleemoplossend toezicht.

De Minister had een onderzoek laten uitvoeren, waaruit bleek dat het huidige systeem van boetes niet genoeg afschrikkingskracht heeft. Een voorbeeld hiervan is dat sinds 2002 de maximale boete niet is aangepast naargelang de inflatie, waardoor het afschrikwekkende effect in verhouding kleiner is geworden. Ook liep het maximale boetebedrag uit de pas met andere rechtsgebieden. Met de nieuwe wet wordt dit nu gecorrigeerd. Concreet betekent dit dat het maximale boetebedrag van €450.000,- wordt opgeschroefd naar €900.000,-.

De meest significante wijziging is echter het feit dat zwaardere overtredingen, zoals het overtreden van het kartelverbod, lijden tot hogere boetes. Hoewel het maximale boetebedrag blijft op 10% van de jaaromzet van het bedrijf, nieuw in het wetsvoorstel is dat de boete kan worden vermenigvuldigd met het aantal jaren dat de overtreding heeft plaatsgevonden, met een maximum van vier jaar.

Minister Kamp benadrukte voor de behandeling van het wetsvoorstel dat het veranderen van het boetebeleid enkel bedoeld is om de afschrikwekkende werking te verhogen, en niet bedoeld is om de staatskas te spekken.

Wilt u meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact op met Silvia Vinken (E-mail, LinkedIn)

Wil je automatisch op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.