Pas op bestuurders voor persoonlijke aansprakelijkheid

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

09 augustus 2023

Inleiding

Indien u bestuurder bent van een vennootschap, is het van belang dat u rekening houdt met de belangen van uw wederpartij, bijvoorbeeld een toeleverancier van de vennootschap. Dit geldt ook indien u bestuurder bent van vennootschappen die met elkaar verbonden zijn. Mocht u uw taak niet behoorlijk vervullen, dan kunt u door die wederpartij als bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Norm voor bestuurdersaansprakelijkheid

Om een bestuurder aansprakelijk te kunnen stellen, is vereist dat de bestuurder een ernstig verwijt gemaakt kan worden. In het algemeen kan er een onderscheid gemaakt worden tussen twee gevallen:

  • De bestuurder handelde namens de vennootschap en bij het aangaan van overeenkomst (bijvoorbeeld koopovereenkomst) wist hij of behoorde hij redelijkerwijs te begrijpen dat de vennootschap niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden.
  • De bestuurder heeft ervoor gezorgd of heeft toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichting niet nakomt. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien een vennootschap leeggehaald wordt of ingeval er sprake is van selectieve wanbetaling in geval van meerdere crediteuren. De bestuurder kan hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden, indien zijn handelen of nalaten ten opzichte van een bepaalde schuldeiser in de gegeven omstandigheden zo onzorgvuldig is, dat hem daarvan een persoonlijk verwijt gemaakt kan worden.

 

Het antwoord op de vraag of de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Voor het aannemen van aansprakelijkheid van een bestuurder naast de vennootschap gelden hogere eisen dan in het algemeen het geval is. Een hoge drempel voor aansprakelijkheid van een bestuurder tegenover een derde wordt gerechtvaardigd door de omstandigheid dat ten opzichte van de wederpartij primair sprake is van handelingen van de vennootschap en door het maatschappelijk belang dat wordt voorkomen dat bestuurders hun handelen in onwenselijke mate door defensieve overwegingen laten bepalen.

Voor de vraag of een bestuurder aansprakelijk is, moet rekening worden gehouden met onder meer de aard, de ernst en de frequentie van de normschending door de bestuurder, en de mate van schuld. Een belangrijke regel is ook of voor de bestuurder voorzienbaar was (of had moeten zijn) dat zijn/haar handelen of nalaten tot benadeling van crediteuren van de vennootschap zou leiden.

Het is dus voor de bestuurder raadzaam om tijdig advies in te winnen over (voor)genomen (re)acties en besluitvorming die zijn/haar positie op dit punt kunnen beïnvloeden.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u andere ondernemingsrechtelijke vragen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Marc Janssen of met één van de andere leden van de sectie Ondernemingsrecht.