Opvallende Uitspraak van het Hof Den Bosch in een Franchise Geschil (2): Het Exoneratiebeding onder de loep

14 december 2015

Onlangs heeft het Hof ’s-Hertogenbosch een boeiende [uitspraak](http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:4989) gepubliceerd die verband houdt met een conflict over franchise, waarin BANNING optrad als vertegenwoordiger van de franchisegever. Deze uitspraak, daterend van 1 december 2015, biedt meer duidelijkheid over hoe een exoneratiebeding moet worden geïnterpreteerd in de relatie tussen commerciële partijen.

Er zijn twee punten in de uitspraak die bijzonder belangrijk zijn. Ze verschaffen meer helderheid over (1) de zorgplicht van de franchisegever en (2) de toepassing van een exoneratiebeding. U kunt meer gedetailleerde informatie over het exoneratiebeding vinden in een aparte blogpost, die [hier](#) beschikbaar is.

In het kader van de geëiste schadevergoeding beriep de franchisegever zich onder andere op het exoneratiebeding dat in de franchiseovereenkomst was opgenomen. Deze clausule ontkent de aansprakelijkheid van de franchisegever voor gevolgschade.

Het ontbreken van onderhandelingen over de tekst van het exoneratiebeding, of van mondelinge of schriftelijke uitspraken die van belang zouden kunnen zijn voor de interpretatie van de term ‘schade’, speelde een aanzienlijke rol in deze zaak.

De cruciale vraag was of de door de franchisenemer geëiste schade kon worden beschouwd als ‘gevolgschade’ in het kader van het exoneratiebeding. Het Hof besloot dat de aansprakelijkheid van de franchisegever voor dergelijke vermeende schade was uitgesloten en zodoende kon de eis niet worden ingewilligd.

Daarnaast onderzocht het Hof of het beroep van de franchisegever op het exoneratiebeding onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn. Het Hof oordeelde dat dit afhankelijk van de omstandigheden is.

Als conclusie, we kunnen het volgende vaststellen: ten eerste, exoneratiebedingen worden geïnterpreteerd zoals alle andere clausules in een overeenkomst. Ten tweede, het beroep op een exoneratiebeding wordt niet snel als onaanvaardbaar gezien.

Heeft u nog verder vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met [Minos van Joolingen](mailto:m.vanjoolingen@www.banning.nl) of [Esra van der Wolk](#). Blijft op de hoogte door [hier](#) onze eBooks en nieuwsbrieven te downloaden.