Noot bij Hoge Raad: Winstafdracht door het hof op grond van artikel 27a Aw. op juiste wijze begroot

expertise:

Cassatie

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

18 februari 2015

Winstafdracht door het hof op grond van artikel 27a Aw. op juiste wijze begroot. Winst is zo realistisch mogelijk geschat, waarbij het hof ten nadele van de inbreukmaker rekening heeft gehouden met de omstandigheid dat hij zijn financiële administratie gedurende de procedure (sinds 1989) niet heeft bewaard. Onduidelijkheden en onzekerheden in het door de inbreukmaker geleverde bewijs komen voor rekening en risico van de inbreukmaker. De volledige kosten van de ingeschakelde deskundigen komen om die reden voor rekening van de inbreukmaker. Rente over de winstafdracht vanaf 1 november 1989 in plaats van door het hof toegewezen rente vanaf 9 april 1997, omdat verweer hiertegen pas is gevoerd na tweede verwijzing en niet is gebleken dat eiser deze uitbreiding van de rechtsstrijd heeft aanvaard. Reeds betaalde compensatoire interessen door het hof terecht niet in mindering gebracht op de toewijsbare hoofdsom, omdat uit de gedingstukken niet blijkt dat de inbreukmaker voor het hof dit standpunt heeft ingenomen.

14 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3241