NMa publiceert herziene spelregels concentratiecontrole

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

02 februari 2009

Mede naar aanleiding van de wijziging van de Mededingingswet op 1 oktober 2007, heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) besloten haar spelregels concentratiecontrole aan te passen. Deze spelregels zijn alleen van toepassing op concentratiezaken waarbij de NMa beoordeelt of de daadwerkelijke concurrentie significant wordt belemmerd, met name door het ontstaan of versterken van een economische machtspositie.

Het concentratietoezicht is alleen van toepassing op concentraties waarbij de ondernemingen tezamen jaarlijks in totaal meer dan EUR 113.450.000 wereldwijd omzetten én minstens twee van hen binnen Nederland elk een jaaromzet van minimaal EUR 30 miljoen realiseren. Als ondernemingen deel uitmaken van een concern is de omzet van het concern bepalend voor het al dan niet overschrijden van deze drempels.

Opschorten termijn en remedies
In deze nieuwe spelregels is opgenomen dat partijen op verzoek de vier weken termijn in de meldingsfase kunnen opschorten. Daarnaast hebben partijen voortaan ook de mogelijkheid in de meldingsfase al remedies in te dienen. 

WOB van toepassing 
Een andere wijziging komt voort uit een uitspraak van de Raad van State (februari 2007) die geoordeeld heeft dat de Wet Openbaarheid van Bestuur van toepassing is op de uitvoering van de Mededingingswet door de NMa. De spelregels geven een leidraad hoe er binnen de NMa wordt omgegaan met Wob-verzoeken in concentratiezaken. Belangrijk hierbij is dat de NMa Wob-verzoeken afwijst die tijdens de meldings- of vergunningsfase worden ingediend. Het is namelijk van groot belang dat de NMa in een relatief kort tijdsbestek tot een evenwichtige en zorgvuldige besluitvorming kan komen, waarbij de NMa de belangen van betrokkenen in de procedure goed kan waarborgen. Als het onderzoek is afgerond en er is een besluit genomen, dan kan de verzoeker nogmaals een Wob-verzoek indienen. In dat geval wordt er inhoudelijk op besloten. 

Overige wijzigingen 
Naast bovengenoemde wijzigingen, worden voortaan alle informele zienswijzen in concentratiezaken in beginsel openbaar gemaakt. Dit was voorheen niet het geval. Daarnaast wordt in de spelregels ingegaan op het in september 2008 gewijzigde besluit verkort afdoen van concentratiezaken. Dit betekent dat de NMa meer concentratiebesluiten verkort – zonder uitvoerige motivering – afdoet waarbij de marktaandelen van de fuserende ondernemingen niet langer als enig criterium gelden. 

Mediaconcentraties
Tot slot wordt aandacht besteed aan mediaconcentraties op basis van de Tijdelijke wet mediaconcentraties (Twm) die in juni 2007 van kracht is geworden. Naast de beoordeling of voor de concentratie een vergunning is vereist, beslist de NMa in de meldingsfase tevens of de mediaconcentratie is toegestaan op grond van de Twm. Voordat de NMa een besluit neemt, vraagt zij op basis van de Twm advies aan het Commissariaat voor de Media. 

Het is niet de bedoeling de praktijk door deze spelregels te fixeren of te formaliseren. De spelregels geven de huidige praktijk weer. Zij kunnen dus worden aangepast aan toekomstige wijzigingen in inzichten of omstandigheden. De herziene spelregels concentratiecontrole zijn te vinden op de website van de NMa (bron:www.nmanet.nl).