Keten van tijdelijke contracten wordt per 1 januari 2020 ruimer: bent u voorbereid?

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

03 oktober 2019

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt bijna in werking. Daarmee zal per 1 januari 2020 het arbeids- en ontslagrecht (opnieuw) ingrijpend veranderen. Een van de belangrijkste maatregelen die voortvloeit uit de WAB is een uitbreiding van de mogelijkheid om tijdelijke contracten te sluiten. De flexibiliteit voor werkgevers wordt daarmee verruimd.

Hoe is het nu?

De ketenregeling is de wettelijke regeling die het aangaan van opvolgende tijdelijke contracten in aantal en duur beperkt. De huidige ketenregeling maakt het mogelijk om maximaal drie tijdelijke contracten in een periode van maximaal twee jaar met een werknemer aan te gaan. Dat betekent dat na een periode van twee jaar of bij een vierde contract, automatisch een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. De keten gaat pas opnieuw lopen als er een onderbrekingsperiode van meer dan zes maanden is.

Samengevat is de huidige ketenregeling 3 x 2 x 6:

  • Maximaal drie tijdelijke contracten;
  • Met een totale duur van maximaal twee jaar;
  • En een tussenliggende periode van 6 maanden of minder.

Wat verandert er?

Met de WAB wordt de maximale duur van tijdelijke contracten verruimd van twee naar drie jaar. Daarmee ontstaat bij tijdelijke contracten pas na drie jaar automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Het maximum aantal tijdelijke contracten en de onderbrekingsperiode blijven ongewijzigd. Dat betekent dat in de nieuwe situatie na een periode van drie jaar of bij het vierde contract, automatisch een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. De keten gaat pas opnieuw lopen als er een onderbrekingsperiode van meer dan zes maanden is.

Samengevat is de nieuwe ketenregeling 3 x 3 x 6:

  • Maximaal drie tijdelijke contracten;
  • Met een totale duur van maximaal drie jaar;
  • En een tussenliggende periode van 6 maanden of minder.

Bij cao kan van de ketenregeling worden afgeweken om meer maatwerk te bieden in specifieke sectoren.

Wat te doen als werkgever?

Met bovengenoemde wijzigingen in de ketenregeling kunnen werkgevers over een langere periode tijdelijke contracten met hun werknemers aangaan.

De nieuwe ketenregeling treedt direct op 1 januari 2020 in werking. Dat betekent dat vanaf dat moment de maximale termijn voor de keten meteen wordt verruimd naar 3 jaar. Wordt vóór 1 januari 2020 de tweejaarstermijn van een lopende keten van tijdelijke contracten overschreden, ontstaat automatisch een contract voor onbepaalde tijd. De huidige ketenregeling is dan nog van toepassing. Wordt op of ná 1 januari 2020 de tweejaarstermijn van een lopende keten overschreden, dan geldt direct het nieuwe recht en mag de keten van tijdelijke contracten in totaal drie jaar duren.

U kunt als werkgever dus nu al gebruik maken van de verruimde ketenregeling. Het is wel van belang om bij het aangaan van een tijdelijk contract goed te bedenken wanneer de termijn van twee jaar wordt overschreden. Is dit moment gelegen in 2020, dan mogen er maximaal drie contracten met een totale duur van maximaal drie jaar worden gesloten met de werknemer.

Twee voorbeelden ter illustratie:

Een werknemer die op 1 november 2017 in dienst trad op basis van een jaarcontract en welke per 1 november 2018 is verlengd met een jaar, krijgt na een verlenging per 1 november 2019 (bereiken tweejaarstermijn) automatisch een contract voor onbepaalde tijd.

Een werknemer die op 1 februari 2018 in dienst trad op basis van een jaarcontract en welke per 1 februari 2019 is verlengd met een jaar, kan na een verlenging per 1 februari 2020 (bereiken tweejaarstermijn) nog (maximaal) een jaarcontract tot 1 februari 2021 krijgen.

Een werkgever kan een werknemer onder de nieuwe ketenregeling dus drie keer een jaarcontract aanbieden, voordat een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. Let er als werkgever wel op dat vanaf 1 januari 2020 een hogere WW-premie gaat gelden voor tijdelijke contracten. De WW-premie voor een vast contract ligt 5 procent lager, wat het toch aantrekkelijk zou kunnen maken om een werknemer al eerder een vast contract aan te bieden.

Mocht hierover nader advies wenselijk zijn, neem gerust contact op met Stéfanie van Creij of één van de andere leden van de sectie Arbeidsrecht van BANNING.