Informele zienswijze betreffende voorgenomen werkwijze unie van producentenorganisaties en andere ontwikkelingen

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

23 juni 2009

Kartelwaakhond NMa heeft onlangs een informele zienswijze afgegeven waarin aan de NMa is voorgelegd of een samenwerking van producentenorganisaties verenigbaar is met het mededingingsrecht. 

Enkele coöperaties zijn voornemens om een unie van producentenorganisaties op te richten, genaamd ‘Kompany’, ten behoeve van komkommers en tomaten die door hun leden worden geteeld. Deze coöperaties zijn erkende producentenorganisaties in de zin van de (landbouw) Integrale-GMO-verordening. In deze verordening is een uitzondering opgenomen dat in een aantal gevallen het kartelverbod niet van toepassing is. Het moet dan gaan om overeenkomsten die:

  1. een wezenlijk bestanddeel uitmaken van een nationale marktorganisatie of;
  2. vereist zijn voor de verwezenlijking van de in artikel 33 van het EG-Verdrag omschreven doelstellingen; of
  3. voor zover deze, zonder de verplichting in te houden een bepaalde prijs toe te passen, betrekking hebben op de voortbrenging of de verkoop van landbouwproducten of het gebruik van gemeenschappelijke installaties voor het opslaan, behandelen of verwerken van landbouwproducten.

Binnen Kompany zal overleg plaatsvinden met betrekking tot de volgende onderwerpen: de (minimum)verkoopprijs, de deelmarktvergoedingen, de prijzen voor pallets en verpakkingen, de wijze waarop klanten worden bediend en de voor alle telers gelijke (bruto) uitbetaalprijs per kwaliteit/sortering/week.

De NMa heeft in deze zienswijze echter nagelaten inhoudelijk een standpunt in te nemen. De NMa merkt daarbij nog op, zelfs in het geval zij een informele zienswijze zou afgeven, de Europese Commissie niet aan deze zienswijze gebonden is en alsnog een eigen standpunt zou kunnen innemen.

Onderzoek naar mededingingsbeperkende afspraken in de foodsector

De Europese Commissie maakte eind juni bekend in de toekomst de foodsector te blijven monitoren. De focus ligt hierbij op de hele keten, van ‘boer tot consument.’ De Europese Commissie zal zich in haar onderzoek richten op de vraag of er binnen de keten mededingingsbeperkende afspraken worden gemaakt. Deze kunnen betrekking hebben op te hanteren prijzen, kortingen, marges etc.

Daarnaast is de Europese Commissie van plan een EU Gedragscode te ontwikkelen voor de foodsector.