Huisartsengroep verwijst patiënten door naar apotheek van voorkeur

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

28 augustus 2013

Patiënten van een huisarts moeten vrij kunnen kiezen van welke apotheek zij hun medicijnen willen krijgen. Een huisartsenpraktijk met een regionale machtspositie mag zijn patiënten daarin niet beperken, maar moet doorverwijzen naar alle apotheken die verantwoorde medische zorg leveren. Een huisarts mag zijn patiënten hierover uiteraard wel op medisch inhoudelijke gronden adviseren. De Huisartsenpraktijk Prinsenbeek geeft, na een verplichting van de Nederlandse Zorgautoriteit, nu aan patiënten expliciet de keus waar zij hun medicijnen willen krijgen.

Afgelopen maand legde de NZa de Huisartsenpraktijk uit Prinsenbeek een verplichting op wegens Aanmerkelijke Marktmacht (AMM) om patiënten door te verwijzen naar de apotheek van hun eigen voorkeur. Op de website van de Huisartsenpraktijk Prinsenbeek staat nu dat zij doorverwijst naar elke apotheek waarvoor de patiënt kiest. De praktijk heeft toegezegd dat zij ook de andere verplichtingen nakomt die de NZa haar in een definitief besluit oplegt. Zo moeten de huisartsen de vrije keus voor de apotheek melden in het gesprek met hun patiënt. Als een patiënt zijn medicijnen via een andere apotheek wil krijgen, moet de huisarts daarmee samenwerken.  

De huisartsengroep weigerde door te verwijzen naar een internetapotheek. Doordat alle huisartsen in Prinsenbeek bij deze groep zijn aangesloten, konden patiënten niet kiezen voor deze internetapotheek. De NZa stelt dat huisartsen door hun doorverwijsbeleid de toegang naar zorgaanbieders die verantwoorde zorg leveren niet mogen blokkeren. Een patiënt moet zelf de aanbieder van zijn voorkeur kunnen kiezen. 

Marktmacht

De NZa gaf in september vorig jaar in een voorgenomen besluit al aan dat zij de huisartsengroep deze verplichting mogelijk op wilde leggen, omdat de huisartsen misbruik maakten van hun Aanmerkelijke Marktmacht. Door hun regionale machtspositie konden patiënten niet vrij kiezen voor een apotheek. De Huisartsenpraktijk heeft daarna in een zienswijze haar oordeel over de gang van zaken kunnen geven. Op basis daarvan heeft de NZa een definitief besluit genomen, waarbij de huisartsen hebben toegezegd aan alle verplichtingen daarin te voldoen.

Het definitieve AMM-besluit inzake Thuisapotheek – Huisartsenpraktijk Prinsenbeek staat op de website van de NZa. De achterliggende stukken bij het besluit liggen voor belanghebbenden vanaf 22 augustus zes weken ter inzage bij de NZa.  

(Bron: www.nza.nl)