Gerechtshof wijst artikel 843a Rv vordering toe in aanbestedingsgeschil

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

18 juli 2019

Gerechtshof Den Haag heeft op 16 juli 2019 een interessant arrest gewezen in een geschil over een aanbesteding van de Erasmus Universiteit Rotterdam, voor de inkoop van meubilair voor haar universiteitsbibliotheek. In eerste aanleg kwam de als tweede geëindigde inschrijver FacilitylinQ op tegen de gunningsbeslissing van de universiteit. In de procedure vorderde zij tevens inzage in verschillende documenten. De voorzieningenrechter wees zowel de hoofdvorderingen als de provisionele vordering tot inzage af. In hoger beroep kwam het Hof met betrekking tot de incidentele vordering tot afgifte ex 843a Rv tot een ander oordeel.

FacilitylinQ krijgt geen inzage in de gunningsinformatie of in de inschrijvingen van andere inschrijvers, maar Erasmus Universiteit Rotterdam dient haar wel afschriften te verstrekken van andere documenten die relevant zijn voor haar rechtspositie, te weten:

(i) de correspondentie tussen de Erasmus Universiteit en derden, met betrekking tot de inkoop van meubilair voor         de universiteitsbibliotheek, voor, tijdens en na de aanbesteding;
(ii) documenten omtrent de vraag of en zo ja, hoe de opdracht zou worden aanbesteed;
(iii) tenderboardadviezen en andersoortige documenten;
(iv) strategiedocumenten.

Wij juichen deze uitspraak toe, omdat het bijdraagt aan effectieve rechtsbescherming voor inschrijvers. Inschrijvers trekken in aanbestedingsgeschillen vaak aan het kortste eind, omdat zij zonder inzage te krijgen in de achterliggende aanbestedingsdocumenten en correspondentie niet aan kunnen tonen dat de aanbestedende dienst in strijd heeft gehandeld met het aanbestedingsrecht. Wij hopen dat voorzieningenrechters in navolging van dit arrest met betrekking tot vorderingen ex artikel 843a Rv een meer ruimhartige benadering zullen kiezen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten: Martijn Jongmans of Sophia Wittkämper.