Europese Commissie update: Guess en Nike

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

06 februari 2019

In deze blog vindt u een update van enkele recente, zowel lopende als afgeronde onderzoeken van de Europese Commissie naar concurrentieverstorende gedragingen.

Guess krijgt boete van EUR 40 miljoen voor mededingingsbeperkende distributieovereenkomsten
Eind december oordeelde de Commissie dat distributieovereenkomsten die Guess sloot tussen januari 2014 en oktober 2017 in strijd waren met het kartelverbod. In de overeenkomsten die zij met verkopers sloot beperkte Guess de grensoverschrijdende verkoop aan consumenten in andere lidstaten (“geo-blocking”) en online adverteermogelijkheden. Hiermee trachtte Guess te voorkomen dat Europese consumenten haar producten in andere lidstaten zouden kopen, hetgeen in strijd is met het mededingingsrecht.

Zoals veel kledingproducenten hanteert Guess een zogenoemd ‘selectief distributiestelsel’, waarbij zij verkopers selecteert op basis van kwalitatieve criteria. Hiermee creëert de producent een kwaliteitsstandaard, zodat zij het imago van haar merk kan beschermen. Het staat producenten in beginsel vrij om kwalitatieve eisen te stellen aan de verkopers van hun producten. Echter moet het door hen gehanteerde distributiestelsel wel in overeenstemming zijn met het mededingingsrecht. Verschillende bepalingen in de distributieovereenkomsten van Guess beperkten verkopers in:

  • Het gebruik van de productnaam en het merk van Guess voor online reclame;
  • De online verkoop, zo was het verkopers niet zonder meer toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Guess producten online te verkopen;
  • De verkoop van producten aan consumenten buiten gebieden die Guess heeft aangewezen aan erkende verkopers;
  • Cross-selling tussen erkende groothandels en detailhandels onderling; en
  • De mogelijkheid om onafhankelijkheid te beslissen over hun eigen verkoopprijzen.

Door dergelijke beperkingen op te leggen aan haar verkopers kon Guess de markten binnen Europa verdelen, en kunstmatig hoge detailhandelsprijzen handhaven in met name Midden- en Oost-Europese landen, hetgeen de concurrentie op de Europese markt heeft verstoord.

Deze zaak is eveneens interessant in het licht van de op 3 december jl. in werking getreden Geo-blockingsverordening, welke discriminatie van klanten op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging bij online verkoop verbiedt. De sanctie ligt in het verlengde van de sterke focus die de Commissie heeft op online concurrentie, en het doel om een Digital Single Market te creëren.

Staatssteunonderzoek naar fiscale behandeling van Nike en Converse in Nederland
De Commissie maakte op 10 januari jl. bekend een formele onderzoeksprocedure te hebben geopend naar door Nederland verleende fiscale ‘rulings’. Nike European Operations en Converse Netherlands, de twee ondernemingen van de Nike-groep waar het onderzoek betrekking op heeft, zijn belast met de promotie en ontwikkeling van de verkoop van Nike en Converse producten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en registreren alle verkoopinkomsten uit deze regio. De Commissie onderzoekt of Nike en Converse vanaf 2006 tot nu minder belasting betaald hebben dan zij zouden moeten. Mogelijk zou de beloning voor de activiteiten in Nederland te laag zijn vastgesteld, waardoor er een te hoge royalty is betaald aan andere concernonderdelen zonder activiteiten. Indien de vermoedens van de Commissie kloppen, heeft Nederland aan voornoemde partijen een selectief voordeel verleend, hetgeen in strijd is met het verbod op (onrechtmatige) staatssteun.

Al sinds juni 2013 doet de Commissie staatssteunonderzoek naar fiscale rulings van lidstaten. Ten aanzien van Nederland concludeerde de Commissie al eerder dat er onrechtmatig belastingvoordeel aan Starbucks was verstrekt, en doet de Commissie nog steeds onderzoek naar de fiscale rulings die Nederland ten gunste van IKEA heeft gegeven.

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten op het gebied van het Nederlandse en Europese mededingingsrechtMinos van Joolingen, Martijn Jongmans of Sophia Wittkämper.