Eindhoven mag Novadic-Kentron Balkenendenorm niet opleggen

10 april 2013

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven mag stichting Novadic-Kentron niet verplichten de salarissen van medewerkers aan te passen aan de norm in de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (de Balkenendenorm). De gemeente had Novadic-Kentron die eis opgelegd bij het verstrekken van de subsidie voor 2012.

Een gemeente mag bij het verlenen van subsidie eisen stellen. Die eisen moeten volgens de Algemene wet bestuursrecht hetzelfde doel hebben als het doel waarvoor de subsidie wordt verstrekt. De rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat dit hier niet het geval is. Het doel van de verplichting is het beperken van de topinkomens bij gesubsidieerde instellingen, het doel van de subsidieverlening is het stimuleren en onderhouden van de verslavingszorg in Eindhoven.

Ook mag de gemeente volgens de wet eisen stellen aan de wijze waarop of de middelen waarmee de instelling de gesubsidieerde activiteit verricht. De rechtbank oordeelt dat in dit geval de verplichting niet rechtstreeks ziet op het middel, maar ziet op het salaris van de medewerkers.

Indexatie

In de rechtszaak die Novadic-Kentron aanspande tegen de gemeente Eindhoven speelt ook nog een kwestie over de indexatie van de subsidie voor de verslavingszorg. Novadic-Kentron hanteert een nieuw kostprijsmodel dat tot aanmerkelijk hogere tarieven leidt voor de gemeente Eindhoven. Uit het kostprijsmodel blijkt niet welke kosten ten behoeve van de gemeente Eindhoven worden gemaakt. De rechtbank oordeelt dat de gemeente Eindhoven daarom de subsidieverlening voor 2010 tot en met 2012 mocht baseren op de tarieven in 2009.
De gemeente Eindhoven heeft voor 2010 echter geen indexatie toegepast. Andere instellingen hebben hun offerte voor 2010 aangepast toen bleek dat geen indexatie zou plaatshebben. De rechtbank oordeelt dat de gemeente Eindhoven Novadic-Kentron ook de kans had moeten geven dat te doen omdat vergelijkbare instellingen op dezelfde manier moeten worden behandeld bij het verlenen van subsidie.

Voordat de rechtbank een definitief oordeel velt over dit onderdeel, stelt de rechtbank de gemeente in de gelegenheid Novadic-Kentron alsnog te vragen welke gevolgen de stijgingen van lonen en prijzen zouden hebben gehad voor de tarieven in 2010 als die tarieven zouden zijn berekend op basis van de kostprijs in 2009.
De gemeente Eindhoven kan dan vervolgens afwegen welke consequenties dit moet hebben voor de subsidieverlening aan Novadic-Kentron.

(Bron: www.rechtspraak.nl)

Klik hier voor de uitspraak: