Is het wenselijk om de Nederlandse Franchise Code (‘NFC’) wettelijk te verankeren? Een diepere blik

21 oktober 2016

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft de afgelopen maanden een mogelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code in de wet onderzocht. Hij liet de Tweede Kamer op woensdag 12 oktober 2016 weten dit wetgevingstraject in gang te zetten. De verwachting is dat er volgend jaar een wetsvoorstel zal worden ingediend.

Wettelijke Verankering

Zoals we in onze vorige blog al lieten weten, is franchising meermaals negatief in het nieuws geweest. Veel discussie gaat over de mogelijk oneerlijke verhouding tussen franchisenemers en franchisegevers. Minister Henk Kamp vond het daarom nodig dat de franchisebranche een vorm van zelfregulering zou invoeren.

De Minister heeft echter beslist om toch een wet op te stellen om de naleving van de Franchise Code te verzekeren. Hierdoor verdwijnt de eigen verantwoordelijkheid uit de code. Het feit dat de NFC niet door de hele branche ondersteund wordt, roept vragen op over of deze code daadwerkelijk het aantal geschillen tussen franchisenemers en franchisegevers zal verminderen.

Kritiek op de NFC

De markt toont veel weerstand tegen de NFC, vooral vanuit de franchisegevers. De kern van hun kritiek ligt bij de inhoud. Volgens de inleiding van de NFC moeten de normen van de code er voor zorgen dat “de belangen van franchisenemers en franchisegevers gelijk behandeld worden”. Maar moeten de belangen van beide partijen wel gelijk zijn? Dit lijkt een vraag van contractvrijheid.

Het is logisch dat franchisegevers hun lang-gekoesterde franchise willen beschermen. Daarvoor is het redelijk dat zij enkele beperkingen en verplichtingen aan hun franchisenemers opleggen. Natuurlijk moeten ook de belangen van de franchisenemers beschermd worden, maar uiteindelijk beslissen zij zelf of ze zich willen aanmelden. De plannen van Minister Henk Kamp lijken daarom een onnodige en ongewenste inmenging in de contractvrijheid van partijen.

Meer weten over franchise en de NFC?

Veel franchisegevers zijn nauwelijks of niet op de hoogte van veranderingen rondom de NFC. Indien de NFC wordt geïmplementeerd, kan dit grote invloed hebben op de franchiseformules, de bedrijfsvoering en de relatie tussen de duale partijen. Gaat het zover komen, aarzel dan niet om je goed te laten informeren.

Voor meer informatie, voel je vrij om met onze advocaten Roxanne Hofman of Minos van Joolingen te e-mailen.