De Vereniging Distributie, Franchise en Agentuurrecht (DFA) lanceert een eigen gedragscode Franchise

sector:

Retail & Franchise

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

01 december 2015

Achtergrond

De afgelopen jaren is franchise herhaaldelijk  negatief in het nieuws geweest. Kranten en televisie berichtten regelmatig over onenigheid en/of geschillen tussen franchisegevers en franchisenemers, waarbij franchisegevers veelvuldig (terecht of onterecht) in een negatief daglicht kwamen te staan.   Kamerleden beginnen zich te roeren en wensen wetgeving die franchisenemers zou beschermen. Dit alles heeft tot gevolg gehad dat minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft aangedrongen op zelfregulering in de franchisebranche. Er is vervolgens een consultatieversie van de Nederlandse Franchise Code (NFC) opgesteld door een werkgroep, bestaande uit enkele franchisegevers én franchisenemers, die beoogt een evenwichtige relatie te weerspiegelen om de beweerdelijke ongelijke (machts)balans te tussen franchisegever en franchisenemer te herstellen. Klik hier voor de consultatieversie van de Nederlandse Franchise Code.

Veel gehoorde kritiek – met name vanuit de franchisegever – op de consultatieversie van de NFC is dat het de contractsvrijheid in grote mate beperkt en dat de NFC de franchisenemer te veel beschermt en te veel verplichtingen legt op de franchisegever. Veel franchisegevers zijn van mening dat de NFC een onbalans creëert tussen franchisegever en franchisenemer. Er wordt thans naar gestreefd om eind 2015 een definitieve versie van de NFC aan minister Kamp te kunnen aanbieden.

Beweegredenen Vereniging DFA

Naar aanleiding van de consultatieversie van de NFC was de Vereniging DFA van mening dat er onvoldoende draagvlak is voor de NFC, met name onder de franchisegevers. Daarnaast is de Vereniging DFA van mening dat de NFC te omvangrijk is, niet evenwichtig is en te veel afbreuk doet aan de contractsvrijheid van partijen. Om die reden heeft de Verenging DFA gemeend een afvaardiging van haar – bestaande uit advocaten en juristen – te vragen een alternatieve franchise code te ontwikkelen.

DFA Gedragscode Franchise

Volgens eigen zeggen heeft de Vereniging DFA getracht met haar alternatieve gedragscode (meer) een “level playing field” te creëren tussen franchisegever en leveranciers zonder franchise formule. Zo was er in de consultatieversie van de NFC opgenomen dat franchisegevers toestemming moeten vragen van hun franchisenemers voor majeure wijzigingen. Dit kan er echter toe leiden dat een aantal franchisenemers kunnen bewerkstellingen dat een hele formule wordt lamgelegd. Er is dan geen sprake meer van een “level playing field” tussen franchisegevers en leveranciers zonder franchising, aldus de Vereniging DFA.

De Vereniging DFA heeft geprobeerd om de alternatieve gedragscode geen dwingend keurslijf te laten zijn dat in grote mate ingrijpt in de contractsvrijheid van partijen. De alternatieve gedragscode geeft wel aan hoe partijen zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen. De vereniging DFA heeft de Europese Erecode inzake Franchising verwerkt in haar alternatieve gedragscode en heeft zich daarnaast laten inspireren door de Belgische franchise wetgeving, de huidige consultatieversie van de NFC en de huidige Nederlandse wet- en regelgeving (inclusief het mededingingsrecht). 

De Verenging DFA hoopt dat alle betrokkenen zich kunnen herkennen in de alternatieve gedragscode. Het is echter nog  de vraag hoe de franchiseformules  op de alternatieve code zullen reageren. Het Vakcentrum (de brancheorganisatie voor zelfstandige detaillisten in de foodsector en de fast moving consumer goods) heeft reeds laten weten niets te zien in de alternatieve gedragscode. 

Meer weten?

Mail verblijvend Roxanne Hofman of  Minos van Joolingen.

Op de hoogte blijven?

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.